Artikel Afvalcontainer (bouwcontainer) plaatsen

Wilt u tijdelijk een afvalcontainer (bouwcontainer) plaatsen? Dan moet u daar een melding van maken bij de gemeente, een vergunning is niet nodig. De melding maakt u minimaal 14 dagen voor de plaatsing, door een e-mail te sturen naar info@leiderdorp.nl.

In de melding vermeldt u hoeveel containers er geplaatst worden, wanneer deze geplaatst worden en hoe lang ze blijven staan (met een maximum van 4 weken). Containers mogen alleen op parkeerplaatsen geplaatst worden en niet op het trottoir. Daarom moet u aangeven hoeveel parkeerplaatsen er gebruikt worden. Als er meerdere parkeerplaatsen gebruikt worden, moet er een situatietekening worden bijgevoegd.