Afval en circulaire economie

Een gebrekkig beheer van afval is de oorzaak van een groot aantal milieuproblemen waar we in de wereld mee te maken hebben. Als we het over zwerfafval hebben dan denken we aan rommelige wijken en de negatieve effecten op fauna, zowel op het land als in de zee. Door afgedankte producten en materialen weg te gooien, ook als we dit afval netjes opslaan en verbranden, komen we met een grote afvalberg te zitten. Daarnaast worden de grondstofvoorraden, waarvan al deze spullen worden gemaakt, langzaam schaarser. Deze grondstoffen worden hierdoor niet alleen duurder omdat ze zeldzamer worden, maar niet zelden leidt de winning ervan ook tot meer milieuschade. Denk aan de milieuonvriendelijke winning van olie uit teerzanden en aan de winning van schaarser wordende materialen, mineralen en zand en de effecten op de omgeving.

Trends en ontwikkelingen

De term circulaire economie horen we steeds vaker. Dit is een economisch systeem dat bedoeld is om de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren. In een circulaire economie wordt afval opnieuw gebruikt als grondstof. Op deze manier kunnen grondstoffen worden omgezet in producten die, anders aan het einde van hun levensduur worden vernietigd, omgebogen kunnen worden tot een circulair systeem. Hergebruik wordt hiermee geoptimaliseerd.

Het concept cradle-to-cradle sluit hierbij aan. Cradle-to-cradle is een manier van ontwerpen waarbij men ervoor zorgt dat afval opnieuw gebruikt kan worden, al dan niet op een andere manier.

Speerpunten

 • Wij gaan de hoeveelheid restafval verminderen
 • Wij gaan afval omzetten in grondstof t.b.v. een circulaire economie

Doelstellingen

 • We verminderen de hoeveelheid restafval in 2025 tot 30 kilo per inwoner per jaar
 • 75% van het huishoudelijk afval scheiden wij in 2020

Wat gaan we concreet doen?

We gaan de hoeveelheid restafval verminderen

 • We gaan afvalbeleid opstellen dat gericht is op het verminderen van afval en het opzetten van een circulair systeem;
 • We gaan in Leiderdorp een afvalmeter plaatsen en monitoren hiermee de hoeveelheid ingezamelde afval;
 • We gaan de openingstijden van de Milieustraat op zaterdag verruimen;
 • We onderzoeken of we ingezamelde producten bij de Milieustraat beschikbaar kunnen stellen voor hergebruik;
 • We continueren het bewustwordingsprogramma De Beestenbende om zwerfafval aan te pakken.
 • We participeren in regionaal overleg om de afvalstromen nog verder te verminderen.

Wij gaan afval omzetten in grondstof t.b.v. een circulaire economie

 • We gaan omgekeerd inzamelen waarbij het uitgangspunt is het voor inwoners makkelijk te maken om restafval dichtbij huis te scheiden;
 • De gemeentelijke organisatie en de huurders van gemeentelijke gebouwen in Leiderdorp gaan hun afval beter scheiden;
 • We gaan alle scholen voorzien van een compostbak;
 • We stimuleren afval scheiden bij instellingen (scholen en sportverenigingen) en ondernemers en ondersteunen hen hierin;
 • We gaan in samenwerking met scholen, inwoners en ondernemers acties opzetten om zwerfafval op te ruimen.
 • We zetten een campagne op over het verminderen en scheiden van afval.