Goed inzamelen! Meer grondstoffen, minder afval

Hoe kunnen we restafval verminderen? Denk mee over ons grondstoffenbeleid.

Wist u dat wij in Nederland in 2050 volledig 'circulair' moeten zijn omdat onze grondstoffen opraken? Dit betekent dat alles dat wij gebruiken weer terug moet komen als grondstof voor nieuwe producten en er geen afval meer is. De landelijke doelstelling voor 2025 is maximaal 30 kilogram restafval per inwoner per jaar. Een grote ambitie Die we alleen maar waar kunnen maken samen met onze inwoners, organisaties en ondernemers. Met elkaar moeten we op zoek naar oplossingen.

Minicontainers voor papier 

Papier en karton zijn waardevolle grondstoffen die opnieuw gebruikt kunnen worden. Zodra papier bij het restafval terecht komt, is het niet meer bruikbaar als grondstof voor nieuw papier. Daarom is het belangrijk dat we deze grondstoffen GOED inzamelen! Dan wordt er namelijk nieuw papier en karton van gemaakt, dat te herkennen is aan het kringloopkeurmerk.
Om het inzamelen van papier en karton makkelijker te maken, worden minicontainers voor papier uitgegeven bij alle laagbouwwoningen. 

Luierinzameling

In Leiderdorp zijn we gestart met het apart inzamelen van luiers. U kunt bij de containers terecht voor het inzamelen van luiers en incontinentiemateriaal. Speciale zakken om de luiers thuis in te verzamelen kunt u halen bij de milieustraat of bij de locaties waar de containers staan. Op www.mijnafvalwijzer.nl vindt u waar u de luiers in kunt leveren.

Het aantal locaties wordt nog verder uitgebreid. Houd onze kanalen in de gaten voor de communicatie over de nieuwe locaties.