De burgemeester is het boegbeeld en het gezicht van de gemeente. Burgemeester Laila Driessen gaat in november stoppen. Daarom is de zoektocht naar een nieuwe burgemeester voor Leiderdorp gestart.

Profielschets

Aan inwoners en ondernemers van de gemeente Leiderdorp is gevraagd om mee te denken over de profielschets voor de vacature: wat voor type burgemeester vinden zij bij onze gemeente passen? En over welke eigenschappen moet deze nieuwe burgemeester beschikken?

 

Vertrouwenscommissie

Vanuit de gemeenteraad is een vertrouwenscommissie samengesteld. Deze commissie bestaat uit de fracievoorzitters van alle politieke partijen in Leiderdorp, te weten: de heer Hugo Langenberg, de heer Olaf McDaniel, de heer Frank van Noort, mevrouw Prachee van Brandenburg, mevrouw Medea Hempen en de heer Arie Janssen.

De profielschets voor de nieuwe burgemeester is door de voorzitter van de vertrouwenscommissie, de heer Hugo Langenberg, aangeboden aan de commissaris van de Koning van Zuid-Holland, de heer Jaap Smit. Dat gebeurde tijdens een extra raadsvergadering op 9 februari.


Profielschets nieuwe burgemeester Leiderdorp
 

Openstelling vacature


De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op advies van de commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, de vacature voor een kroonbenoemde burgemeester in Leiderdorp op 15 februari opengesteld. 

Voor meer informatie verwijzen we u naar de website van de provincie. Solliciteren kan uitsluitend via deze website.

Informatiepakket voor belangstellenden

Het informatiepakket is samengesteld voor belangstellenden in de vacature voor de nieuwe burgemeester van de gemeente Leiderdorp.

In het informatiepakket zijn verschillende documenten opgenomen die inzicht geven in de gemeente Leiderdorp zoals de jaarstukken 2021, de programmabegroting 2023, de Leiderdorpse verkenningen 2022 en het coalitieakkoord 2022-2026. Daarnaast maken de profielschets en de notulen van de profielschetsvergadering van 9 februari onderdeel uit van het informatiepakket.

Het informatiepakket bestaat uit de volgende onderdelen:

Daarnaast geeft het filmpje op deze pagina een goed beeld over naar wat voor soort burgemeester Leiderdorp op zoek is.

De videonotulen van de raadsvergadering van 9 februari 2023, waarin de profielschets is vastgesteld, is ook onderdeel van het informatiepakket. Deze kan worden teruggekeken in het raadsinformatiesysteem