Bestuur & Organisatie

College van burgemeester en wethouders

Samen met de burgemeester vormen de wethouders het college van burgemeester en wethouders, kortweg college of B&W genoemd.

Openbare besluitenlijsten 2020

December15 december 20208 december 20201 december 2020

Organisatie

De gemeente Leiderdorp werkt continu aan verbetering van de woon-, werk- en leefomgeving.

Gemeenteraad

De gemeenteraad voorziet het college van hoofdlijnen voor beleid. De raad stelt kaders (regels en budget), controleert de uitvoering en treedt op als volksvertegenwoordiging.

Meedenken en meedoen

Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad willen graag weten hoe de inwoners denken over de onderwerpen waarover zij besluiten nemen. Zo kunnen zij alle belangen zorgvuldig tegen elkaar afwegen. Er zijn diverse mogelijkheden om uw stem te laten horen.

Beleid

Op deze pagina vindt u informatie over gemeentelijk beleid op het gebied van wonen, werken en leven in Leiderdorp.

Begroting en jaarverslag

Het college van burgemeester en wethouders presenteert ieder jaar een begroting. Daarin staat hoe de gemeente er financieel voor staat en welke plannen B&W hebben voor het volgende jaar.

Gemeenteraadsverkiezingen

Stembureaus in Leiderdorp: locaties en openingstijden op maandag 14 en dinsdag 15 maart

Regionale samenwerking

Leiderdorp voert voor haar burgers wettelijke taken uit. Ook zorgt zij ervoor dat de Leiderdorpse inwoners kunnen wonen, werken en recreƫren. Dat kan de gemeente niet allemaal alleen realiseren.