Bestuur & Organisatie

College van burgemeester en wethouders

Samen met de burgemeester vormen de wethouders het college van burgemeester en wethouders, kortweg college of B&W genoemd.

Verkiezingen Europees Parlement, donderdag 23 mei 2019

VerkiezingenOp donderdag 23 mei 2019 zijn er verkiezingen voor het Europees Parlement.

Openbare besluitenlijsten

Bekijk de openbare besluitenlijsten van 2019

Organisatie

De gemeente Leiderdorp werkt continu aan verbetering van de woon-, werk- en leefomgeving.

Gemeenteraad

De gemeenteraad voorziet het college van hoofdlijnen voor beleid. De raad stelt kaders (regels en budget), controleert de uitvoering en treedt op als volksvertegenwoordiging.

Meedenken en meedoen

Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad willen graag weten hoe de inwoners denken over de onderwerpen waarover zij besluiten nemen. Zo kunnen zij alle belangen zorgvuldig tegen elkaar afwegen. Er zijn diverse mogelijkheden om uw stem te laten horen.

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Eenmaal in de 4 jaar vinden in Nederland verkiezingen voor de gemeenteraad plaats. De laatste gemeenteraadsverkiezingen waren op 21 maart 2018.

Beleid

Op deze pagina vindt u informatie over gemeentelijk beleid op het gebied van wonen, werken en leven in Leiderdorp.

Begroting en jaarverslag

Het college van burgemeester en wethouders presenteert ieder jaar een begroting. Daarin staat hoe de gemeente er financieel voor staat en welke plannen B&W hebben voor het volgende jaar.

Regionale samenwerking

Leiderdorp voert voor haar burgers wettelijke taken uit. Ook zorgt zij ervoor dat de Leiderdorpse inwoners kunnen wonen, werken en recreƫren. Dat kan de gemeente niet allemaal alleen realiseren.

Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen 20 maart 2019

Uitslag Verkiezingen Provinciale StatenWaterschapsverkiezing