Artikel Gebiedsvisie A4-zone Leiderdorp

De A4-zone in Leiderdorp is een stadsrandlocatie met bijzondere kwaliteiten. Die worden momenteel niet volledig benut. Dat is voor alle gebruikers van het gebied zichtbaar. Ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente hebben daarom de handen ineen geslagen. Gezamenlijk ontwikkelden zij een gebiedsvisie om van de A4-zone met zijn unieke ligging een economische toplocatie te maken. Op 5 oktober 2015 stelde de gemeenteraad de gebiedsvisie vast.

Bekijk Gebiedsvisie A4-zone Leiderdorp

 

A4-zone tekening

 

Luchtfoto A4-zone

De A4-zone ligt ingeklemd tussen rijksweg A4 en de daarmee parallel lopende Persant Snoepweg. Aan de noordzijde wordt het gebied begrensd door het Shell-tankstation Aurora aan de snelweg en aan de zuidzijde door de Simon Smitweg.