Artikel Gebiedsvisie Willem-Alexanderlaan

De gemeenteraad heeft op 14 mei 2012 de Gebiedsvisie Willem-Alexanderlaan. Van restgebied naar dorpsgebied vastgesteld. De visie geeft aan welke ontwikkelingen mogelijk en wenselijk zijn in het gebied tussen de Ericalaan en het Rijnland Ziekenhuis. Ze bevat daarmee het ruimtelijk beleid dat de gemeente voor de Willem-Alexanderlaan en omgeving voert. In de visie wordt voor het gehele gebied een algemeen ruimtelijk kader geformuleerd en voor drie ontwikkelgebieden is een meer uitgewerkt ontwikkelkader gegeven met scenario's.

Het gebied langs de Willem-Alexanderlaan omvat 3 ontwikkelgebieden:
• Locatie Zwembad en omgeving
• Locatiebegraafplaats en omgeving
• Locatie Rijnland Zorggroep en Cardea

Ontwikkelingskader
De gebiedsvisie Willem-Alexanderlaan en omgeving geeft een ruimtelijk kader met mogelijke en wenselijke scenario's. Deze kunnen in een later stadium concreet gemaakt worden.

Documenten

Gebiedsvisie Willem-Alexanderlaan

Bijlage 1. Uitgangspunten van de raad december 2008

Bijlage 2. Plan van Aanpak april 2011

Bijlage 3. Geluidsonderzoek

Bijlage 4. Capaciteitsberekening begraafplaats

Bijlage 5. Variantenstudie zwembad

Bijlage 6. Variantenstudie begraafplaats

Bijlage 7. Variantenstudie Cardea wonen

Bijlage 8. Variantenstudie Rijnland Zorggroep:

Totaal

Scenario 1

Scenario 2

Scenario 3