Artikel Groen

Leiderdorp onderneemt veel initiatieven om het groen continu op een kwalitatief hoger pijl te brengen. Voorbeelden hiervan zijn de aanleg van natuurvriendelijke oevers, ecologische verbindingszones en natuurontwikkeling in de parken en groenstroken. De gemeente Leiderdorp wil die kwaliteiten behouden en versterken door middel van het realiseren van een gemeentelijke ecologische hoofdstructuur. Dat betekent voor het openbaar groen meer natuurwaarden, meer gebruiksmogelijkheden en een aantrekkelijk uiterlijk.

Kijk ook eens naar:

Leiderdorp bijvriendelijk

Ontwikkeling bloemrijke bermen

Documenten
 
Bomenbeleidsplan 2017

Groenstructuurplan

Notitie Gemeentelijke

Ecologisch Hoofdstructuur Leiderdorp


Bijlagen Gemeentelijke Ecologische Hoofdstructuur Leiderdorp 

 

Onderzoeken en achtergrondinformatie


Bezonningsonderzoek Heelblaadjespad