Artikel Grondbeleid

Het gemeentelijk grondbeleid is op hoofdlijnen vastgelegd in de Nota Grondbeleid 2013-2017. Het college van burgemeester en wethouders stelt jaarlijks in een zogeheten grondprijzenbrief de hoogte van de grondprijzen vast. Doel van het vastleggen van de gronduitgifteprijzen is een eenduidige, transparante en uniforme grondprijsbepaling binnen de gemeente Leiderdorp. De gronduitgifteprijzen worden als richtlijn gebruikt bij verkoop van gronden, vaststelling van huur­­­sommen en erfpachtcanons.

Lees: Grondprijzenbrief 2019