Artikel Burgerpanel

Inwoners van Leiderdorp konden van 18 mei tot en met 6 juni meedenken over duurzaamheid in Leiderdorp via het burgerpanel. In totaal hebben 311 Leiderdorpers meegedaan aan het burgerpanel. De uitkomsten laten o.a. zien dat een groot deel van de respondenten energiegebruik wil beperken en dat de zorg voor toekomstige generaties een belangrijke motivatie is om meer aan duurzaamheid te doen. Het volledige rapport is in te zien op www.leiderdorppanel.nl.