Artikel Duurzaamheidsavond

Dinsdagavond 14 juni vond in het gemeentehuis van Leiderdorp de eerste duurzaamheidsavond plaats. De avond werd gestart met inspirerende sprekers: Maya van der Steenhoven van Programmabureau warmte koude Zuid-Holland en Jan Kempers van Heineken. Bezoekers konden hun ideeën geven tijdens innovatieve workshops en zich laten informeren op de duurzaamheidsmarkt over onder ander duurzame mobiliteit, energieopwekking en biodiversiteit in Leiderdorp. Doel van de duurzaamheidsavond was om samen met inwoners, organisaties en ondernemers ideeën op te doen over hoe we samen Leiderdorp nog duurzamer kunnen maken. Alle informatie die deze avond is opgehaald is input voor de duurzaamheidsagenda. Klik hier voor de foto's.

Workshops
Tijdens de workshops is onder andere ingegaan op de vragen: 'Hoe kunnen we ervoor zorgen dat elk gebouw in Leiderdorp in 2025 nul op zijn energiemeter heeft?', 'Op welke thema's moet Leiderdorp zich inzetten?' en 'Welke ambities moet Leiderdorp hebben op het gebied van duurzaamheid?'.

Uit de vraag 'Hoe kunnen we ervoor zorgen dat elk gebouw in Leiderdorp in 2025 nul op zijn energiemeter heeft?' zijn onder andere de volgende ideeën gekomen: goede voorlichting over energiebesparen, iedereen een (gratis) energieadvies, je eigen warmte gebruiken, je eigen beweging omzetten in energie, sportscholen fietsen laten aansluiten op energienetwerk, overtollige warmte gebruiken en geen vergunning verlenen voor een niet-energieneutraal plan.

In de workshop over op welke thema's Leiderdorp zich in zou moeten zetten kwamen onder andere de volgende ideeën: thema afval (afvalreductie, hergebruik en afvalscheiden), thema zonne-energie (inventariseren van mogelijkheden om zoveel mogelijk zonnepanelen te plaatsen) en thema voorlichting (wijkgerichte aanpak, digitale communicatie)

In de workshops over de ambities kwamen onder andere de volgende ideeën: Alle nieuwbouw moet gasvrij en klimaatneutraal zijn en er moet maximaal afval gescheiden worden.

Duurzaamheidsavond