Duurzaamheidsnieuws

NEWSLIST

Oranjewijk gaat Goed - Samenwerken aan een wijk van de toekomst!

13 juli 2018 13:40

Samen met inwoners van de Oranjewijk willen wij alternatieven voor warmtelevering onderzoeken en samenwerken aan een wijk van de toekomst! Lees meer

Toekomst afvalinzameling in Leiderdorp: van afval naar grondstof

31 mei 2017 09:30

De gemeente Leiderdorp wil het percentage afval dat gescheiden wordt ingezameld verhogen van 52% naar 75% in 2020. Hiervoor zijn op verzoek van de gemeenteraad de mogelijkheden voor gescheiden inzameling van afval zowel bij de hoogbouw als de laagbouw in beeld gebracht. Lees meer

Doelgroepbijeenkomsten duurzaamheid

09 november 2016 16:15

De afgelopen periode zijn wij in doelgroepbijeenkomsten aan de slag gegaan met de thema's. Op creatieve wijze zijn de kansen in beeld gebracht en hoe wij deze samen met de omgeving kunnen realiseren. Lees meer

Duurzaam Sportfondsen

31 oktober 2016 11:50

Momenteel is de gemeente bezig met het opstellen van een duurzaamheidsagenda voor de komende periode. Samen met inwoners, (maatschappelijke) organisaties en ondernemers willen we invulling geven aan deze duurzaamheidsagenda. Hiervoor gaan we in gesprek met doelgroepen en laten wij de komende periode inspirerende voorbeelden zien van verschillende doelgroepen in Leiderdorp die initiatieven nemen op het gebied van duurzaamheid. Het eerste initiatief dat wij in beeld brengen is duurzaamheid in Zwembad De Does van Sportfondsen Leiderdorp. Hiervoor hebben we gesproken met At van der Plas (hooft technische dienst) en Ferdy Dreef (manager). Lees meer