Nieuwsbericht Doelgroepbijeenkomsten duurzaamheid

Gepubliceerd op: 09 november 2016 16:15

De afgelopen periode zijn wij in doelgroepbijeenkomsten aan de slag gegaan met de thema's. Op creatieve wijze zijn de kansen in beeld gebracht en hoe wij deze samen met de omgeving kunnen realiseren. Wat leeft er onder de Leiderdorpse inwoners, instellingen en ondernemers? Wat vinden zij belangrijk en hoe kunnen we een gezamenlijke ambitie op het gebied van duurzaamheid formuleren? We hebben gesproken met ruim 60 personen. Wij kijken terug op waardevolle bijeenkomsten waar veel goede ideeën en kansen zijn opgehaald. Een selectie hiervan:

Thema: Energie
• Energie opwekken door oprolbare zonnepanelen wanneer sportvelden niet worden gebruikt;
• Zonnepanelen plaatsen op daken van scholen;
• Een Leiderdorpse afslag voor de warmterotonde;
• Stimuleren en faciliteren van energiecollectieven;
• VvE's houden via een app het energieverbruik bij en de zuinigste VvE wint een prijs.

Thema: Duurzaam wonen
• Natuurlijke moestuin in de Houtkamp of de Bloemerd;
• Energiebezuinigingsanalyse per woonblok, collectief realiseren;
• Dubbelwatersysteem;
• Regenwater opvangen en gebruiken (bijv. regenton);

Thema: Afval
• Meer en beter afval scheiden;
• Inzamelen zwerfafval door scholen met een prijs voor de school die het meeste afval inzamelt;
• Online ruilmarkt;
• Papierloos werken;
• Afval omgekeerd inzamelen.

Thema: Duurzaam ondernemen
• Gezamenlijk distributiecentrum;
• Gezamenlijke inkoop.

Thema: Educatie
• Natuurlijke moestuin in de Houtkamp en de Bloemerd;
• Afvalmeter op scholen: bewustmaken hoeveel afval we dagelijks produceren;
• Duurzaamheidsprijs voor het meest duurzame lokale initiatief;
• Met kinderen de wijk schoonhouden.

Thema: Klimaatadaptatie
• Waterpompinstallaties stimuleren;
• Regentonnenactie.

Thema: Mobiliteit
• Geluidswal voor energieopwekking voor verkeerslichten of wegverlichting;
• Elektrische bus door Leiderdorp laten rijden voor groepen met een moeizame mobiliteit;
• Energie opwekken met asfalt;
• Voet- en fietskilometers sparen met een app.

Uiteindelijk is het aan de gemeenteraad om te bepalen of deze ideeën en kansen in de definitieve Leiderdorpse duurzaamheidsagenda worden opgenomen. We willen u uitnodigen om met ons mee te doen om de definitieve ideeën uit te werken op het moment dat de gemeenteraad de duurzaamheidsagenda heeft vastgesteld. De planning is dat de duurzaamheidsagenda in het eerste kwartaal 2017 in de gemeenteraad wordt besproken.