Nieuwsbericht Duurzaamheidagenda Leiderdorp 2017-2025 aangeboden aan gemeenteraad

Gepubliceerd op: 04 maart 2017 10:00

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 2 maart de duurzaamheidsagenda voor Leiderdorp ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Met deze duurzaamheidsagenda spreekt de gemeente haar ambitie uit om in 2050 volledig CO2 neutraal te zijn. De duurzaamheidsagenda 2017-2025 is opgesteld samen met partners: inwoners, (maatschappelijke) organisaties, ondernemers, instellingen en onderwijs. In creatieve sessies zijn ideeën opgehaald over hoe wij Leiderdorp samen duurzamer kunnen maken. Dit heeft geresulteerd in een uitvoerbare agenda van, voor en door Leiderdorp. De agenda geeft een thematische aanpak weer waarbij ingezet wordt op de thema's energie, mobiliteit, afval en klimaat. Samen met onze inwoners, instellingen en ondernemers gaan we op korte termijn acties uitvoeren. Iedere actie is een stap in de richting van onze ambitie: een CO2-neutrale gemeente.

Wethouder Olaf McDaniel: "Veel inwoners, instellingen en ondernemers hebben een actieve bijdrage geleverd aan de totstandkoming van deze agenda. Dankzij hen kunnen we nu echt op weg naar aan duurzamer Leiderdorp. Onze ambitie op lange termijn is om in 2050 als Leiderdorp volledig C02-neutraal te zijn. Een belangrijk thema om duurzaamheidsambitie te halen is windenergie. Ter illustratie: één windturbine levert per jaar evenveel energie als een veld met zonnepanelen van zes hectare of 2500 particuliere daken met zonnepanelen. Daarom worden met de gemeenteraad de mogelijkheden voor het plaatsen van windmolens in Leiderdorp verkend.
We gaan dus flink aan het werk om de duurzaamheidsambitie te realiseren. Maar dit kunnen wij niet alleen. We zien al veel duurzame initiatieven in onze omgeving. In onze duurzaamheidsagenda staan hier een paar mooie en inspirerende voorbeelden van. Samen met onze partners willen wij meters maken, innoveren en inspireren. De duurzaamheidsagenda geeft per thema weer hoe wij dit, samen met onze partners, willen bereiken. Zo zetten wij dit jaar volop in op zonnepanelen, verstrekken van energiescans en omgekeerd inzamelen van afval om het percentage van afvalscheiding met een kwart te vergroten. "

De duurzaamheidsagenda wordt besproken in het politiek forum van 20 maart en naar verwachting ter besluitvorming behandeld in de raadsvergadering op 27 maart.

Kijk voor meer informatie over de duurzaamheidsagenda op www.leiderdorp.nl/duurzaam.