Artikel Goed inzamelen! Meer grondstoffen, minder afval

Hoe kunnen we restafval verminderen? Denk mee over ons grondstoffenbeleid!

Wist u dat wij in Nederland in 2050 volledig 'circulair' moeten zijn omdat onze grondstoffen opraken? Dit betekent dat alles dat wij gebruiken weer terug moet komen als grondstof voor nieuwe producten en er geen afval meer is. De landelijke doelstelling voor 2025 is maximaal 30 kilogram restafval per inwoner per jaar. Een grote ambitie Die we alleen maar waar kunnen maken samen met onze inwoners, organisaties en ondernemers. Met elkaar moeten we op zoek naar oplossingen.

Meld u aan voor de meedenkgroep
Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat er meer grondstoffen opnieuw gebruikt kunnen worden en er steeds minder restafval is? En wat hebben onze inwoners, organisaties en ondernemers hiervoor nodig? Wij zijn op zoek naar inwoners die hier in kleine groepjes met ons over in gesprek willen. Dit doen wij in online sessies. U kunt zich hiervoor aanmelden via dit formulier. Bij het samenstellen van de meedenkgroepjes houden wij rekening met een vertegenwoordiging van zowel hoogbouw als laagbouw.

Online vragenlijst
U kunt ook met ons meedenken via de online vragenlijst, die wij begin mei uitzetten. Dit wordt bekend gemaakt via onze gemeentelijke (social media) kanalen en het Leiderdorppanel. Wilt u zeker weten dat u de enquête niet mist? Schrijf u dan vast in voor het Leiderdorppanel!

Minicontainers voor papier 

Papier en karton zijn waardevolle grondstoffen die opnieuw gebruikt kunnen worden. Zodra papier bij het restafval terecht komt, is het niet meer bruikbaar als grondstof voor nieuw papier. Daarom is het belangrijk dat we deze grondstoffen GOED inzamelen! Dan wordt er namelijk nieuw papier en karton van gemaakt, dat te herkennen is aan het kringloopkeurmerk.
Om het inzamelen van papier en karton makkelijker te maken, worden minicontainers voor papier uitgegeven bij alle laagbouwwoningen. Dit zal eind mei / begin juni plaatsvinden. Gelijktijdig met het uitgeven van de minicontainers voor papier, worden de minicontainers voor GFT(E) en restafval/pmd vervangen door nieuwe exemplaren. Alle bewoners van laagbouwwoningen ontvangen hierover binnenkort een brief waarin is aangegeven wanneer de minicontainers worden uitgegeven.

 

Luierinzameling

In Leiderdorp zijn we gestart met het apart inzamelen van luiers. U kunt de luiers op de volgende locaties inleveren:

  • Milieustraat, Simon Smitweg 9
  • Kinderdagverblijf De Dartel, Hoofdstraat 84
  • FloreoKids | Kidcentrum Hoftuyn, Leeuwerikstraat 8
  • FloreoKids | Kinderdagverblijf de Brink, Kastanjelaan 6
  • Smallsteps Ziezo, Brugwacht 24

U kunt bij de containers terecht voor het inzamelen van luiers en incontinentiemateriaal. Speciale zakken om de luiers thuis in te verzamelen kunt u halen bij de milieustraat of bij de locaties waar de containers staan.
Het aantal locaties wordt nog verder uitgebreid. Houd onze kanalen in de gaten voor de communicatie over de nieuwe locaties.