Artikel Goed inzamelen! Meer grondstoffen, minder afval

Kijk ook eens op: www.goedleiderdorp.nl 

Wist u dat het grootste deel van uw huishoudelijk afval eigenlijk geen afval is, maar grondstof? Hier worden nieuwe gebruiksproducten van gemaakt. Deze grondstoffen zijn hard nodig, omdat er steeds minder grondstoffen beschikbaar zijn. Bovendien geeft de verbranding van afval veel milieuschade. Dus minder grondstoffen bij het afval betekent ook meer milieuwinst en kostenbesparing.

Daarom gaan wij anders inzamelen. Hier hebben wij uw hulp bij nodig. Wij komen straks uw gescheiden grondstoffen aan huis ophalen. Met het kleine beetje restafval dat u dan overhoudt, kunt u terecht bij de inzamelcontainer in uw buurt.

De nieuwe manier van inzamelen wordt vanaf het voorjaar 2018 per wijk ingevoerd. Alle laagbouwwoningen krijgen de volgende minicontainers:
- één container voor PMD (plastic, metaal en drankverpakking)
- één container voor papier en karton
- één container voor GFT (groente-, fruit- en tuinafval)

De hoogbouw wordt voorzien van aparte containers voor het gescheiden inzamelen van PMD, papier, glas en GFT.

Voor de laagbouw blijft het inzamelen van glas ongewijzigd, glas wordt nog steeds ingezameld in de glasbakken bij de milieucorners.

Hoe vaak worden de minicontainers geleegd?
• GFT (groente-, fruit- en tuinafval): 1x per 2 weken (net als nu)
• PMD (plastic, metaal en drankverpakkingen): 1x per 2 weken
• papier en karton: 1x per 4 weken

Wanneer beginnen we?
Begin deze maand zijn we gestart in woonwijk 't Heerlijk Recht. Na de zomer wordt deze nieuwe manier van inzamelen per wijk ingevoerd. Zodra uw wijk aan de beurt is, ontvangt u hier tijdig bericht over.

Locatieplan
Het locatieplan is opgesteld volgens vooraf vastgestelde criteria. Klik hier om de criteria in te zien. Zo moet er bijvoorbeeld rekening gehouden worden met de ondergrondse infrastructuur, ruimtelijke inpassing en veiligheid.

Klankborgroep
De nieuwe manier van inzamelen brengt grote veranderingen met zich mee en vraagt de nodige voorbereiding. Een klankbordgroep van betrokken bewoners denkt met ons mee over hoe we het inzamelen van grondstoffen tot een succes kunnen maken. Klik hier voor meer informatie over de klankbordgroep

Vragen en antwoorden
Klik hier voor een overzicht van vragen en antwoorden

Infographic Goed Inzamelen