Artikel Goed inzamelen! Meer grondstoffen, minder afval

Leiderdorp kiest voor nascheiding van PMD

Ruim anderhalf jaar geleden zijn wij in de wijken 't Heerlijk Recht en de Schansen en Dreven bij wijze van proef gestart zijn met omgekeerd inzamelen (bronscheiding).
In de tussentijd heeft een evaluatie plaatsgevonden. Het college van burgemeester en wethouders is hier eind 2018 over geïnformeerd en de resultaten zijn begin januari gepresenteerd aan de gemeenteraad en overige geïnteresseerden.
Door nieuwe ontwikkelingen op het gebied van grondstoffen inzamelen heeft het college destijds de besluitvorming uitgesteld tot alle onderzoeksresultaten bekend zijn en er een duurzame, toekomstbestendige manier van inzamelen kan worden ingevoerd. Hierbij wordt ook gekeken naar de kosten en de milieuwinst.
Om de gemeenteraad goed in staat te stellen een weloverwogen afweging te maken is een nota opgesteld waarin de verschillen en overeenkomsten tussen bronscheiding (hier valt ook omgekeerd inzamelen onder) en nascheiding duidelijk zijn.

Uit deze nota blijkt dat nascheiding van PMD voor Leiderdorp de beste optie is om de doelstelling van 75% afvalscheiding en maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar, te kunnen realiseren. Deze keuze is duurzaam, zorgt voor gemak en lagere inzamel- en investeringskosten.

Besluitvorming
Op 16 december jl. heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel om nascheiding van PMD in te voeren voor heel Leiderdorp. Ook is er een amendement aangenomen waarin is aangeven dat wij, zodra er recycle capaciteit is, starten met het inzamelen van luiers.
Minicontainer voor papier
Om meer grondstoffen in te zamelen krijgen alle laagbouwwoningen een minicontainer voor papier. We verwachten deze in het derde kwartaal 2020 uit te geven. Voor inwoners die liever op een andere manier papier scheiden (zoals zelf naar de papierbak brengen) is er de mogelijkheid de minicontainer voor papier niet af te nemen. U wordt hierover per brief geinformeerd. Alle laagbouwhuishoudens in Leiderdorp krijgen een minicontainer voor papier.

Luierinzameling

In Leiderdorp zijn we gestart met het apart inzamelen van luiers. U kunt de luiers op de volgende locaties inleveren:

  • Milieustraat, Simon Smitweg 9
  • Kinderdagverblijf De Dartel, Hoofdstraat 84

U kunt bij de containers terecht voor het inzamelen van luiers en incontinentiemateriaal. Speciale zakken om de luiers thuis in te verzamelen kunt u halen bij de milieustraat of bij de locaties waar de containers staan.
Het aantal locaties wordt in februari verder uitgebreid. Houd onze kanalen in de gaten voor de communicatie over de nieuwe locaties.

Modernisering milieucorners

De gemeente Leiderdorp gaat in 2020 de milieucorners met daarin bovengrondse en ondergrondse containers voor glas, papier en textiel moderniseren.

  • De bestaande ondergrondse containers zullen vervangen door nieuwe ondergrondse containers.
  • Locaties met bovengrondse containers worden zoveel mogelijk vervangen door ondergrondse containers. In sommige gevallen betekent dit dat er in de nabije omgeving een nieuwe locatie wordt gecreëerd. Waar ondergronds maken niet mogelijk is, worden semi-ondergrondse containers geplaatst. Dit zijn bovengrondse containers die geplaatst worden in een frame, zodat deze containers altijd op dezelfde plek worden teruggezet.

Hieronder vindt u een lijst van alle milieucorners in Leiderdorp:

Locatie Soort afvalbak Ondergronds/bovengronds Opmerkingen

Gerrit de Blankenlaan (schuin t.o. 6)

Trioglas 2x
Textiel
Papier 2x
Ondergronds  

Mauritssingel (kruising Willem de Zwijgerlaan)

Trioglas 2x
Papier 2x
Ondergronds  

Frederik Hendriklaan (t.o. Bernhardstraat)

Trioglas 2x
Textiel
Papier 2x
Ondergronds  

Amaliaplein (Zwembad de Does)

Trioglas 2x
Papier 2x
Textiel

Ondergronds

 

Berkenkade (aan kant Hoofdstraat)

Papier
Trioglas
Bovengronds  

Splinterlaan (kruising Pinksterbloem)

Papier
Textiel

Ondergronds

 

Van der Marckstraat (voor Zijlkwartier)

Trioglas 2x
Papier 2x
Ondergronds  

Van der Marckstraat (kruising Vronkenlaan)

Trioglas 2x
Papier 2x
Ondergronds  

Wilddreef (nabij kruising Lijnbaan)

Trioglas Bovengronds  

Laan van Ouderzorg (nabij Albert Heijn)

Trioglas 2x
Papier 3x
Ondergronds  

Dennenschans (voor Zuiderschans)

Trioglas
Papier 2x
Kunststof
Textiel
Ondergronds  

Schildwacht (hoek Jacoba van Beierenlaan)

Trioglas 2x
Papier 2x
Textiel
Ondergronds  

Poortwacht (voor Hoogvliet)

Trioglas 3x
Papier 3x
Kunststof
Ondergronds  

Meerburglaan (naast Nievaartpad)

Duoglas
Sologlas wit
Papier 2x
Ondergronds  

Cor Gordijnsingel (hoek Buitenhoflaan)

Duoglas
Sologlas wit
Papier 3x
Ondergronds  

Winkelhof (parkeergarage, ingang Engelendaal)

Papier 2x
Trioglas 3x
Textiel
Ondergronds  

Wilddreef (nabij kruising Lijnbaan)

Papier 2x
Textiel
Ondergronds  

Vossiuslaan

Papier 2x
Trioglas 2x
Textiel

  Ondergronds

 

Voorhoflaan

Papier 3x
Trioglas 2x
Bovengronds  

Bolderikamp

Papier 2x
Trioglas
Textiel
Bovengronds  

Klaprooskamp

Papier
Trioglas
Bovengronds  

Dubloem

Papier 2x
Trioglas 2x

Ondergronds

 

Zijlstroom

Papier
Trioglas

Ondergronds

 

Peppelschans

Papier
Trioglas

Ondergronds

 

Houtschans

Papier
Trioglas

Ondergronds

 

Merelstraat

Papier
Trioglas
Ondergronds  

Julianastraat

Papier
Trioglas
Bovengronds  

 

Bekijk hier de locatiecriteria voor de ondergrondse containers.