Nieuwsbericht DEOdrive

Gepubliceerd op: 25 januari 2017 13:10

Waterstofauto
foto: Marcus Rolloos, eigenaar DEOdrive, in de waterstofauto van Evides
Momenteel is de gemeente bezig met het opstellen van een duurzaamheidsagenda voor de komende periode. Samen met inwoners, (maatschappelijke) organisaties en ondernemers willen we invulling geven aan deze duurzaamheidsagenda. Hiervoor gaan we in gesprek met doelgroepen en laten wij de komende periode inspirerende voorbeelden zien van de initiatieven die zij nemen op het gebied van duurzaamheid.
Ditmaal brengen wij een innovatieve ondernemer op het gebied van duurzaamheid in beeld. Marcus Rolloos van DeoDrive vertelt over de mogelijkheden die waterstof biedt.

Wat is DEOdrive?
DEOdrive is een project- en adviesbureau dat expertise biedt voor het ontwikkelen en toepassen van duurzame innovatie in energie en mobiliteit. Het komt er op neer dat we alternatieve bronnen voor energie bieden die niet nadelig zijn voor het milieu. We delen kennis en ontwikkelen concepten die uitgewerkt worden in praktische toepassingen, zoals voertuigen die volledig rijden op elektriciteit en/of waterstof. Hiervoor werken we samen met onderwijsinstellingen, overheden en bedrijven.

Waarom bent u met DEOdrive gestart?
Ik wilde als ondernemer graag iets doen waarmee ik een bijdrage kan leveren aan een betere wereld. Om iets achter laten waar je later trots op kunt zijn. Ik ben graag bezig met innovatie en business development. Wij zijn als het ware een 'social enterprise' door producten te ontwikkelen waar de klant een maatschappij beter van worden. Ik werk veel samen met Hogeschool Rotterdam, momenteel zijn we bezig met het ombouwen van een bus van brandstof naar elektrisch. Ook geef ik gastlessen aan het Techniekcollege Rotterdam.

Hoe werkt waterstof?
waterstof is een energiedrager. Het wordt met een 'Fuel Cell' (brandstofcel) omgezet in elektriciteit, de enige twee restproducten zijn zuiver waterdamp en warmte, waarmee in de winter het interieur wordt verwarmd. Waterstofauto's stoten naast waterdamp helemaal niet uit. De enige uitstoot is dus H2O. Hiermee is waterstof als energiedrager klimaatneutraal. Waterstof is alleen echt duurzaam als het niet uit aardgas, maar door elektrolyse met duurzame energie is gemaakt.

Hoe kan waterstof worden toegepast?
Waterstof is voornamelijk interessant voor zwaardere voertuigen omdat waterstof veel lichter is dan batterijen en heel snel getankt kan worden. Waterstof is niet duur en een waterstofauto kan veel langere afstanden afleggen dan een auto op batterijen alléén. Het voordeel van waterstof is dat het veel minder ruimte en gewicht inneemt dan de batterijen van een auto die dezelfde actieradius moet afleggen op enkel en alleen batterijen. Daarnaast duurt het tanken slechts enkele minuten. Er zijn specifieke toepassingen waarbij je kunt kiezen voor waterstof. Een voorbeeld hiervan is dat de Hogeschool Rotterdam samen met het Havenbedrijf onderzoekt of er een Fuel Cell in de boten kan. Ook heeft DEOdrive reeds een partyboot voorzien van een Fuel Cell gevoed met waterstof. Een kleine Fuel Cell voor een boot is meer dan genoeg om lang op te kunnen varen. Een ander voorbeeld van de toepassing van waterstof als brandstof is een veegmachine. Die rijdt inmiddels in Groningen rond. DEOdrive werkt ook samen met een grote bierbrouwer om twee schepen mede op waterstof van de brouwerij naar Rotterdam te laten varen.

Zijn er al veel waterstofvulstations in Nederland?
Er wordt weleens gezegd: waterstof heeft de toekomst. Waterstof als energiedrager is volop in ontwikkeling. Ook komen er steeds meer tankstations voor waterstofauto's. Momenteel zijn er tankstations in Rhoon en Helmond en er worden tankstations gebouwd in Den Haag (Binkhorst), Arnhem, Breda (twee stations) en Delft In Groningen worden meerdere satelliet stations gebouwd rondom een "moederstation" Bovendien kunnen wij zelf ook een klein waterstoftankstation bijleveren voor bedrijven met een eigen wagenpark op waterstof

Hoe is dat in de rest van de wereld?
Duitsland heeft bijvoorbeeld 45 waterstoftankstations. We verwachten dat de auto-industrie aanleiding ziet om deze ontwikkeling te volgen. Nederland doet mee aan Europese projecten op dit gebied, je ziet dat er internationaal corridors (doorgangen) worden gecreëerd voor zwaarder vervoer, waaraan het ministerie van Infrastructuur en Milieu actief bijdraagt

Californië is voorloper als het gaat om het gebruik van waterstof als brandstof. Japan heeft inmiddels ook de stap gezet naar waterstof. Toyota heeft een waterstofauto geproduceerd, waarvan een aantal in Nederland rijdt, onder andere 2 bij een ministerie. Hyundai heeft ook meerdere waterstof auto's geleverd in Nederland. DEOdrive importeert de waterstof bestelauto die in Frankrijk door Symbio Fcell wordt geproduceerd. Dit is de enige auto die zowel waterstof kan tanken als de batterij kan opladen aan de laadpaal. Echt hybride dus. Er rijden er nu 28 rond in Nederland. Schotland heeft, in tegenstelling tot Nederland, niet zo'n groot elektriciteitsnetwerk. Daar is vooral behoefte aan waterstof als alternatieve energie, ook om dit op te slaan. Als windparken op zee groeien en of verder van het land worden ontwikkeld, is het op een gegeven moment beter om een deel van de energie op zee om te zetten in waterstof en via leidingen aan land te brengen. Elektriciteit over koperdraad levert over grotere afstanden namelijk steeds meer netverlies op.

Als je eenmaal duurzame energie hebt opgeslagen in waterstof, moet je het eigenlijk alleen gebruiken voor alles dat beweegt en, niet meer terug omzetten in elektriciteit voor thuisgebruik Duurzame energie opslag zorgt er ook voor dat we in de toekomst minder afhankelijk worden van andere landen voor olie. Zo maakt de EU op dit moment nog zo'n 500 miljard euro per jaar over naar olie- en gas producerende landen. Dit deel kan ook geïnvesteerd worden om zelfvoorzienend te worden.

Wordt er veel samengewerkt op het gebied van waterstof?
Er wordt veel samengewerkt met andere bedrijven die zich bezig houden met de waterstoftechnologie. Bijvoorbeeld in het Nationaal Waterplatform, waar ook grote bedrijven als Shell aan deelnemen. Samen met een aantal e-mobility bedrijven neemt DEOdrive deel aan een "Partners in Business Oostenrijk"-programma om Nederlandse know-how te kunnen exporteren naar Oostenrijk, begeleid door het Ministerie van Economische Zaken en de ambassade in Wenen.

Welke kansen biedt waterstoftechnologie voor de toekomst?
Hydrogen Power, Fresh Energy! De komende jaren zullen we steeds meer voertuigen gaan zien die vroeger op diesel reden en nu op waterstof. En dat biedt kansen voor hoogwaardige banen, kenniseconomie en innovatief ondernemerschap. Juist in de regio Leiden!