Nieuwsbericht Duurzaam Alrijne

Gepubliceerd op: 09 november 2016 16:55

Momenteel is de gemeente bezig met het opstellen van een duurzaamheidsagenda voor de komende periode. Samen met inwoners, (maatschappelijke) organisaties en ondernemers willen we invulling geven aan deze duurzaamheidsagenda. Hiervoor gaan we in gesprek met doelgroepen en laten wij de komende periode inspirerende voorbeelden zien van de initiatieven die zij nemen op het gebied van duurzaamheid.

Ditmaal brengen wij het initiatief in beeld van Alrijne Ziekenhuis, met locaties in Leiderdorp, Leiden en Alphen aan den Rijn. Hiervoor hebben wij gesproken met Pieter Westers, adviseur veiligheid en milieu bij Alrijne ziekenhuis.

Wat doet Alrijne ziekenhuis op het gebied van duurzaamheid?
In 2014 hebben we de 'Milieuthermometer Zorg' behaald. Dit is een milieucertificaat voor zorginstellingen. Deze geldt voor drie jaar, dat betekent dat we hem komend jaar opnieuw laten uitvoeren. In de tussentijd zijn de normen weer aangescherpt en zitten wij niet stil. We kijken voortdurend naar nieuwe mogelijkheden om onze bedrijfsvoering nog duurzamer in te richten. We volgen de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid binnen onze bedrijfstak op de voet en nemen waar mogelijk maatregelen om nog duurzamer te werken. Zo is bijvoorbeeld het aanbod aan duurzame producten (streekeigen, seizoensgebonden en biologisch) vergroot. We merken dat duurzaamheid een onderwerp is dat leeft in onze organisatie. Onze medewerkers komen zelf ook regelmatig met idee├źn om duurzamer te werken.

Kosten besparen met LED verlichting
Bij het nemen van duurzaamheidsmaatregelen speelt ook kostenbesparing een belangrijke rol. Zo wordt gefaseerd iedere lamp vervangen door een LED lamp en hebben wij een warmte/koudeopslag om het pand in de zomer te koelen en in de winter te verwarmen.

Samenwerken om kosten en milieu te sparen.
Nieuwe, dure apparaten kopen wij waar wenselijk en mogelijk samen met het LUMC in Leiden in. Zo wordt voorkomen dat beide ziekenhuizen dure apparaten aanschaffen die de helft van de tijd stil staan. Samenwerking en effici├źnter gebruik van de apparaten zorgen voor een lager energiegebruik.

Wat is jullie meest in het oog springende, duurzame investering.
We zijn het eerste ziekenhuis met een composteermachine. Alle overblijfselen van maaltijden komen terecht in onze composteermachine. De composteermachine kan al deze resten binnen 24 uur composteren en reduceert het volume aan etensresten met 80%.

Alrijne

Pieter Westers bij de composteermachine.

Hoe zouden jullie nog duurzamer kunnen worden?
Duurzaamheid kan altijd beter. We willen zoveel mogelijk afval scheiden om zo min mogelijk restafval over te houden. We blijven ook zoeken naar nieuwe manieren van samenwerking .. Zo zou onze compost bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden door de schooltuinen en volkstuinen in de regio.

Green Deal
Alrijne Zorggroep doet ook mee aan de Green Deal Zorg, die op 14 september jl. door koplopers in de zorg is ondertekend. Hiermee komt duurzaamheid nog hoger op de agenda te staan. De Green Deal Zorg sluit aan op het landelijke Energieakkoord. Kern van het akkoord zijn breed gedragen afspraken over energiebesparing, schone technologie en klimaatbeleid.