Nieuwsbericht Duurzaam Sportfondsen

Gepubliceerd op: 31 oktober 2016 11:50

Momenteel is de gemeente bezig met het opstellen van een duurzaamheidsagenda voor de komende periode. Samen met inwoners, (maatschappelijke) organisaties en ondernemers willen we invulling geven aan deze duurzaamheidsagenda. Hiervoor gaan we in gesprek met doelgroepen en laten wij de komende periode inspirerende voorbeelden zien van verschillende doelgroepen in Leiderdorp die initiatieven nemen op het gebied van duurzaamheid.

Het eerste initiatief dat wij in beeld brengen is duurzaamheid in Zwembad De Does van Sportfondsen Leiderdorp. Hiervoor hebben we gesproken met At van der Plas (hooft technische dienst) en Ferdy Dreef (manager).

Wat doet Sportfondsen op het gebied van duurzaamheid?
Om duurzaamheid te bevorderen werken wij met een energiemilieuplan. Alle acties die wij kunnen nemen op het gebied van duurzaamheid staan hierin beschreven. Ieder jaar kijken we welke nieuwe mogelijkheden er zijn om duurzamer te worden. Zoals het vervangen van de verlichting door LED verlichting. Dit zijn kleine aanpassingen die veel opleveren. Duurzaamheid zit ook in de 'kleine dingen', zoals de lichtkoepels die wij geplaatst hebben. Hierdoor is overdag minder kunstlicht nodig. Ook maken wij in de horeca aan de 'droge kant' geen gebruik meer van wegwerpservies. Hierdoor produceren we veel minder afval vanuit de horeca dan voorheen.
Ook met de schoonmaak houden wij rekening met duurzaamheid. Alle lege schoonmaakverpakkingen gaan terug en schoonmaakmiddel worden automatisch gedoseerd. Zo zorgen we ervoor dat we niet meer gebruiken dan nodig is. Bij de kranen maken we gebruik van sensoren om waterverspilling tegen te gaan.

Wat is jullie grootste, duurzame investering?
Een grote, duurzame investering die wij in 2012 hebben gedaan is de aankoop van een warmtevat. Hierin wordt opgewekte warmte opgeslagen. elektriciteit wordt opgewekt met een gasmotor. Hierdoor hebben we een minimale CO2 uitstoot. We verkopen de helft van de energie die we opwekken aan de elektriciteitsleverancier. Met het restproduct warmte wordt het zwembad verwarmt. Ook beschikken wij sinds 2010 over een zoutelektrolyse. Dit is een milieuvriendelijke manier om zwemwater te desinfecteren. Met behulp van de zoutelektrolyse wordt voor elk zwembassin de exact benodigde hoeveelheid chloor aangemaakt uit gewoon keukenzout. Hierdoor hoeft het zwembad niet meer te voorzien in chlooropslag en chloortransport, een grote vooruitgang voor de bezoekers én het milieu.

Wat is er nodig om nog duurzamer te worden?
Om in duurzaamheidsmaatregelen te investeren is het altijd een afweging tussen kosten en opbrengsten. Om kosten te besparen bij het investeren in duurzaamheidsmaatregelen kan het lonen om meer samen te werken met de omgeving, bijvoorbeeld door in te spelen op ontwikkelingen in de buurt, zoals de bouw van een nieuwe wijk. Zo heeft het zwembad bijvoorbeeld veel restwarmte, dit zou aangesloten kunnen worden op het warmtenetwerk. De energie die opgewekt wordt, kan ook weer hergebruikt worden.

Heeft u zelf een duurzaam initiatief dat als een goed voorbeeld kan dienen voor anderen? Dan kunt u dit aanmelden voor deze rubriek door een e-mail te sturen naar duurzaam@leiderdorp.nl

Duurzaam Leiderdorp Sportfondsen

At van der Plas met Ferdi Dreef bij het warmtevat