Artikel Beleidsplan Participatiewet

De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet. Dat betekent dat de gemeenten mens ondersteunt die geen werk hebben of kunnen vinden. De ondersteuning bestaat uit het verstrekken van een bijstandsuitkering en het bieden van re-integratie.

Documenten
Beleidsplan Participatiewet