Artikel Beleidsplan schuldhulpverlening

Op 26 juni 2017 stelde de gemeenteraad het nieuwe beleidsplan Schuldhulpverlening 2017-2020 vast.
Belangrijke uitgangspunten in het beleidsplan zijn het leveren van maatwerk en aandacht voor de oorzaken van schulden. Met een goede en effectieve schuldhulpverlening wil de gemeente:

- voorkomen dat mensen in de schulden raken;
- inwoners met schulden ondersteunen, zodat hun problemen niet verergeren;
- nazorg bieden om te voorkomen dat mensen opnieuw in de problemen komen.

De schuldhulpverlening wordt uitgevoerd door de Stadsbank Leiden.

Klik hier om het beleidsplan in te zien