Artikel Sportnota 2013-2017

De nota Sporten & Bewegen 2013-2017 heeft tot doel de richting van het sport- en beweegbeleid voor de komende jaren te verwoorden.
Wij zetten ons in voor sportstimulering en –facilitering, werken toe naar een gelijkwaardig en transparant systeem voor de verhuur van sportvelden en zetten het beheer en onderhoud daarvan op afstand. Wij gaan daarbij uit van de eigen kracht van burgers en verenigingen, maar zijn ons bewust dat in sommige gevallen ondersteuning nodig
is. Daar waar nodig en mogelijk bieden wij deze ondersteuning.

Leiderdorp kent sterke sportverenigingen. Op alle niveaus zijn er sporters, begeleiders en bestuurders die de handen uit de mouwen willen steken. De gemeente is hierbij regisseur. Wij realiseren ons dat sport een belangrijke functie heeft in de Leiderdorpse samenleving. Wij zullen daarom daarvoor zorgen dat sportaanbieders die helpen gemeentelijke beleidsdoelen te realiseren in aanmerking komen voor een subsidie.

Klik hier voor de volledige sportnota 2013-2017