Artikel Subsidies

Subsidies aanvragen

Welzijnssubsidie
Lees onderstaande documenten om te zien of uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden.

Heeft u toch nog vragen, dan kunt u deze, bij voorkeur via e-mail, stellen aan Sonja Hoedjes: s.hoedjes@leiderdorp.nl of Wendy Schouten: wschouten@leiderdorp.nl.

Indienen van een subsidieaanvraag doet u bij voorkeur digitaal door deze te mailen aan info@leiderdorp.nl. Vermeld hierbij duidelijk dat het om een subsidieaanvraag of aanvraag tot vaststelling gaat en vermeld erbij het tijdvak waarop deze betrekking heeft. U kunt de aanvraag ook inleveren bij de balie in het gemeentehuis van Leiderdorp of per post versturen naar Willem Alexanderlaan 1, 2351 CR Leiderdorp of postbus 35, 2350AA Leiderdorp.

Subsidies woningverbetering en duurzaamheid
Voor subsidie ten behoeve van woningverbetering (aanpassingen aan de woning) kunt u zich wenden tot het gemeentelijk energieloket, het Duurzaam Bouwloket. Hier vindt u een overzicht van alle landelijke, regionale en lokale financieringsmogelijkheden.

Speciaal voor inwoners van Leiderdorp heeft de gemeente een duurzaamheidslening beschikbaar gesteld. Op onderstaande links vindt u de voorwaarden en details van de financieringsmogelijkheden ten behoeve van verduurzaming.

Heeft u vragen specifiek over de voorwaarden en details van de lening, dan kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH).
duurzaam@odwh.nl
071 408 3100

Heeft u overige vragen? dan kunt u een kijkje nemen op www.goedleiderdorp.nl, www.duurzaambouwloket.nl, of een e-mail sturen naar duurzaam@leiderdorp.nl.