Artikel Subsidies

Het subsidieprogramma 2019

Het concept subsidieprogramma 2019 is dinsdag 18 september 2018 besproken in het college overleg en akkoord bevonden.
Het document ligt met ingang van maandag 24 september voor 4 weken ter inzage in het gemeentehuis.
Tot en met 19 oktober kunt u uw zienswijze op het concept indienen.
De zienswijze mailt u aan het college van Leiderdorp via info@leiderdorp.nl.

Heeft u vragen over het programma, dan kunt u deze, bij voorkeur via email, stellen aan
Wendy Schouten wschouten@leiderdorp.nl of
Bas de Jong bdejong@leiderdorp.nl.

 

Voor subsidie ten behoeve van woningverbetering (aanpassingen aan de woning) kunt u zich wenden tot Het Duurzaam Bouwloket.

 


 Voorgaande subsidieprogramma's: