Artikel Subsidies

Subsidie aanvragen

Wilt u een subsidie aanvragen? Dan zal deze aan een aantal voorwaarden moeten voldoen. Lees daarvoor de onderstaande documenten. Heeft u toch nog vragen, dan kunt u deze, bij voorkeur via e-mail, stellen aan Bas de Jong: bdejong@leiderdorp.nl of Wendy Schouten: wschouten@leiderdorp.nl.

Indienen van een subsidieaanvraag doet u bij voorkeur digitaal door deze te mailen aan info@leiderdorp.nl. Vermeld hierbij duidelijk dat het om een subsidieaanvraag of aanvraag tot vaststelling gaat en vermeld erbij het tijdvak waarop deze betrekking heeft. U kunt de aanvraag ook inleveren bij de balie in het gemeentehuis van Leiderdorp of per post versturen naar Willem Alexanderlaan 1, 2351 CR Leiderdorp of postbus 35, 2350AA Leiderdorp.

Voor subsidie ten behoeve van woningverbetering (aanpassingen aan de woning) kunt u zich wenden tot Het Duurzaam Bouwloket.