Artikel Toezicht & handhaving

In de nota ‘Toezicht en handhaving in de openbare ruimte’ wordt aangegeven hoe de leefbaarheid in de openbare ruimte vergroot kan worden en toezicht en handhaving daaraan kan bijdragen. De rapportage is opgesteld op basis  van de uitkomsten van een burgerpanelonderzoek, bevindingen uit klanttevredenheidsonderzoeken, interviews met politie en buitendienst en verzoeken en klachten van inwoners.

Documenten
Toezicht en handhaving in de openbare ruimte
Resultaten burgerpanel toezicht en handhaving in de openbare ruimte