Artikel Verkeer & Vervoer

Leiderdorp moet goed bereikbaar zijn. Dat is uit economisch oogpunt van belang. Maar het heeft ook alles te maken met het woongenot van de burger. Of een snelweg makkelijk en snel te bereiken is, kan voor iemand reden zijn om op een centrale plek als Leiderdorp te gaan wonen. Daarnaast werkt de gemeente volgens de uitgangspunten van het landelijk beleid 'Duurzaam Veilig'. Basisprincipe is dat de openbare ruimte zo wordt ingericht dat verkeersdeelnemers in één oogopslag zien hoe ze zich moeten gedragen en welke regels er gelden.

Documenten
Integraal Verkeers- en Vervoerplan (IVVP) , vastgesteld door gemeenteraad op 13 juli 2009
Uitvoeringsplan IVVP, vastgesteld door gemeenteraad op 10 september 2012
Parkeerbeleidsplan 2012, vastgesteld door gemeenteraad op 2 april 2012
Addendum Parkeerbeleidsplan, vastgesteld door gemeenteraad op 7 maart 2016
Overzicht aanvulling Parkeerbeleidsplan 2012
Fietsnota 2014-2020, vastgesteld door gemeenteraad op 9 december 2014
Actieplan Omgevingslawaai 2018-2023 (november 2018)

Verkeerstellingen
Leiderdorp voert eens in de twee jaar verkeerstellingen uit op de belangrijkste wegen in de gemeente. Om de uitkomsten van andere jaren te kunnen vergelijken, wordt steeds rond dezelfde periode gemeten: eind oktober/begin november. Deze periode is het meest maatgevend.
Gedurende twee weken liggen er zogeheten telslangen op de weg die alle passerende voertuigen registreren. Ook de rijrichting van het voertuig, de gewichtsklasse (licht, middelzwaar of zwaar) en de snelheid van het voertuig worden geregistreerd. De verkeerstellingen zijn een momentopname. De cijfers kunnen dus enigszins afwijken van het jaarlijkse gemiddelde.

Er wordt een onderverdeling gemaakt in 3 categorieën voertuigen:
L = lichte voertuigen, asafstand van minder dan 3,5 m (personenauto's, motoren en bestelbusjes)
M = middelzware voertuigen, asafstand 3,50 tot 7,50 m (grote bestelbussen, auto's met aanhanger, kleine bussen en kleine vrachtwagens)
Z = zware voertuigen, asafstand langer dan 7,50 m (grote vrachtwagens, grote bussen en overige zoals landbouwvoertuigen)

Rapportage 2018

Intensiteiten 2018

Locaties 2018

Intensiteiten 2014, 2016 en 2018

Rapportage vergelijking 2014, 2016 en 2018