Artikel Wet maatschappelijke ondersteuning

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking ondersteuning krijgen. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. De nieuwe Wmo gaat uit van het bevorderen van participatie van mensen met een beperking, zodat zij langer zelfstandig en in hun eigen leefomgeving kunnen blijven wonen.

Documenten