Artikel College van burgemeester en wethouders

Samen met de burgemeester vormen de wethouders het college van burgemeester en wethouders, kortweg college of B&W genoemd.

Elk collegelid heeft een eigen takenpakket ofwel portefeuille.
De gemeentesecretaris is eerste adviseur van het college en stuurt - als eindverantwoordelijke - de ambtelijke organisatie aan. Hij richt zich in het bijzonder op de faciliterende en stafafdelingen. Daarnaast is hij bestuurder in de zin van de Wet op Ondernemingsraden. Zijn aandachtsvelden zijn politiek bestuur, externe contacten en regionale samenwerking.

College 20162018
v.l.n.r. Herman Romeijn (gemeentesecretaris), Kees Wassenaar (wethouder VVD), Angelique Beekhuizen (wethouder LPL),
Jeff Gardeniers (wethouder CDA), Laila Driessen (burgemeester), Olaf McDaniel (wethouder PvdA)

Afspraak maken
Wilt u de burgemeester of een van de wethouders spreken, dan kunt u een afspraak maken via info@leiderdorp.nl, telefoon: 071-5458500.


Documenten

Coalitieakkoord VVD, CDA, PvdA en LPL 2016-2018

Coalitieakkoord D66 VVD CDA 2014-2018

Uitvoeringsprogramma coalitieakkoord 2014-2018