Artikel College van burgemeester en wethouders

Samen met de burgemeester vormen de wethouders het college van burgemeester en wethouders, kortweg college of B&W genoemd.

Elk collegelid heeft een eigen takenpakket ofwel portefeuille.

De gemeentesecretaris is eerste adviseur van het college en stuurt - als eindverantwoordelijke - de ambtelijke organisatie aan. Zij richt zich in het bijzonder op de faciliterende en stafafdelingen. Daarnaast is zij bestuurder in de zin van de Wet op Ondernemingsraden. Haar aandachtsvelden zijn politiek bestuur, externe contacten en regionale samenwerking.

Afspraak maken
Wilt u de burgemeester of één van de wethouders spreken, dan kunt u een afspraak maken via info@leiderdorp.nl, telefoon: 071-5458500.

Collegefoto 2021 

Van links naar rechts: wethouder Rik van Woudenberg, wethouder Willem Joosten, burgemeester Laila Driessen, wethouder Daan Binnendijk en gemeentesecretaris Marije Roos.


Documenten
Coalitieakkoord VVD, D66, CDA en ChristenUnie-SGP 2020-2022