Artikel Burgemeester en wethouders

Samen met de burgemeester vormen de wethouders het college van burgemeester en wethouders, kortweg college of B&W genoemd. Elk collegelid heeft een eigen takenpakket ofwel portefeuille.

Samenstelling en portefeuilleverdeling


Burgemeester Laila Driessen

Burgemeester Laila Driessen
 U kunt Laila Driessen volgen op Twitter

Programma Bestuur en organisatie
Algemeen bestuurlijke zaken
Openbare orde en veiligheid
Integrale handhaving

Programma Aantrekkelijk Leiderdorp
Toerisme en recreatie

Overige
Toekomstvisie Leiderdorp 2025
Zorg en veiligheid
DereguleringWethouder Angelique Beekhuizen (LPL) - loco-burgemeester

Wethouder Angelique Beekhuizen
U kunt Angelique Beekhuizen volgen op Twitter

Programma Meedoen in Leiderdorp
Jeugd, ouderen, zorg en welzijn
Wijk- en buurtgericht werken
Gezondheidszorg
Werk en inkomen
Onderwijs
Integratie

Programma Bestuur en organisatie
Communicatie waaronder versterking klantcontacten

Overige
Vorming welzijnsorganisatie
Coördinatie subsidiebeleidWethouder Willem Joosten (VVD)

Wethouder Willem Joosten


Programma Meedoen in Leiderdorp
Sport

Programma Aantrekkelijk Leiderdorp
Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en monumentenzorg
Verkeer, vervoer en bereikbaarheid
Werken en ondernemen
Duurzaamheid

Overige
Implementatie Omgevingswet
Integraal Verkeer en Vervoersplan (IVVP)
SterrentuinontwikkelingWethouder Jeff Gardeniers (CDA)

Wethouder Jeff Gardeniers
 U kunt Jeff Gardeniers volgen op Twitter

Programma Meedoen in Leiderdorp
Maatschappelijk vastgoed
Kunst en cultuur

Programma Aantrekkelijk Leiderdorp
Integraal beheer openbare ruimte inclusief begraafplaats
Milieu en afval
Dienstverlening

Programma Bestuur en organisatie
Financiën
Bedrijfsvoering
Coördinatie regionale samenwerking

Overige
Polders en Groene Hart