Artikel Burgemeester en wethouders

Samen met de burgemeester vormen de wethouders het college van burgemeester en wethouders, kortweg college of B&W genoemd. Elk collegelid heeft een eigen takenpakket ofwel portefeuille.

Samenstelling en portefeuilleverdeling


Burgemeester Laila Driessen

Burgemeester Laila Driessen
 U kunt Laila Driessen volgen op Twitter

Programma Bestuur en organisatie
Algemeen bestuurlijke zaken
Openbare orde en veiligheid
Integrale handhaving

Programma Aantrekkelijk Leiderdorp
Toerisme en recreatie

Overige
Toekomstvisie Leiderdorp 2025
Zorg en veiligheid
Deregulering

 Wethouder Martine de Bas (LPL) - 2e locoburgemeester

Martine de Bas

Programma Meedoen in Leiderdorp
Jeugd, ouderen, zorg en welzijn
Gezondheidszorg
Werk en Inkomen
Onderwijs (beleid)
Integratie

Programma Bestuur en organisatie
Communicatie en media

Overige
Coordinatie wijk- en buurtgericht werkenWethouder Willem Joosten (VVD) - 1e locoburgemeester

Wethouder Willem Joosten


Programma Meedoen in Leiderdorp
Sport

Programma Aantrekkelijk Leiderdorp
Ruimtelijke ontwikkeling, wonen (incl. bouw- en woningtoezicht) en monumentenzorg
Verkeer, vervoer en bereikbaarheid
Werken en ondernemen
Duurzaamheid

Overige
Integraal Verkeer en Vervoersplan (IVVP)
SterrentuinontwikkelingWethouder Daan Binnendijk (CDA) - 3e locoburgemeester

Foto Daan 2019
 

Programma Meedoen in Leiderdorp
Maatschappelijk vastgoed
Kunst en cultuur

Programma Aantrekkelijk Leiderdorp
Integraal beheer openbare ruimte, inclusief begraafplaats
Milieu en afval
Dienstverlening, waaronder verbetering klantcontact

Programma Bestuur en organisatie
Financiën
Bedrijfsvoering
Coördinatie regionale samenwerking

Overige
Polders en Groene Hart
Coördinatie subsidiebeleid
Coördinatie Omgevingswet
Aanbesteding- en inkoopbeleid