Artikel Burgemeester en wethouders

Samen met de burgemeester vormen de wethouders het college van burgemeester en wethouders, kortweg college of B&W genoemd. Elk collegelid heeft een eigen takenpakket ofwel portefeuille.

Samenstelling en portefeuilleverdeling


Burgemeester Laila Driessen

Burgemeester Laila Driessen
 
Programma Meedoen in Leiderdorp
Zorg en Veiligheid

Programma Aantrekkelijk Leiderdorp
Toerisme en recreatie

Programma Bestuur en organisatie
Algemeen bestuurlijke zaken
Openbare orde en veiligheid
Integrale handhaving
Deregulering

 


 Wethouder Willem Joosten (VVD) - 1ste locoburgemeester

Wethouder Willem Joosten


Programma Meedoen in Leiderdorp
Sport
Sterrentuinontwikkeling

Programma Aantrekkelijk Leiderdorp
Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en monumentenzorg
Verkeer, vervoer en bereikbaarheid
Integraal Verkeer en Vervoersplan
Economie
Coördinatie Omgevingswet

 


Wethouder Daan Binnendijk (CDA) - 2de locoburgemeester

Foto Daan 2019
 

Programma Meedoen in Leiderdorp
Jeugd, ouderen, zorg en welzijn
Gezondheidszorg
Werk en inkomen
Integratie & Wet Inburgering
Maatschappelijke opvang

Programma Aantrekkelijk Leiderdorp
Dienstverlening, waaronder verbetering klantcontact
Polders en Groene Hart

Programma Bestuur en organisatie
Financiën
Bedrijfsvoering
Aanbesteding- en inkoopbeleid


Wethouder Rik van Woudenberg (D66) - 3de locoburgemeester

Rik van Woudenberg i

Programma Meedoen in Leiderdorp
Onderwijs
Maatschappelijk vastgoed en onderwijshuisvesting
Kunst en cultuur
Coördinatie subsidiebeleid

Programma Aantrekkelijk Leiderdorp
Duurzaamheid
Milieu en afval
Integraal beheer openbare ruimte inclusief begraafplaats
Coördinatie wijk- en buurtgericht werken

Programma Bestuur en organisatie
Coördinatie regionale samenwerking
Communicatie en media

Inloopspreekuur
Heeft u een vraag, een idee of initiatief voor uw straat, buurt of wijk? Ziet u kansen om Leiderdorp nog mooier te maken? Wethouder Rik van Woudenberg gaat graag met u in gesprek tijdens het spreekuur, iedere maandag van 11.00 uur tot 12.00 uur. In verband met de coronamaatregelen vindt het spreekuur telefonisch plaats. U kunt bellen naar 06 36387099.