Artikel Declaraties college

Een overzicht van de declaraties van het college vindt u in de bijlage in de rechterkolom helemaal onderaan.