Artikel Nevenfuncties college


Burgemeester Laila Driessen

Aansluitend bij functie:
Lid AB Veiligheidsregio Hollands Midden
Secretaris en Vice-voorzitter VBZHG
Voorzitter Stichting Land van Wijk en Wouden
Voorzitter Groene Cirkel Bijenlandschap
Ere-voorzitter Oranjevereniging Leiderdorp
Voorzitter Comité van Aanbeveling van het Leiderdorps Kamerkoor


Wethouder Daan Binnendijk (CDA)

Aansluitend bij functie:
Lid DB Oude Rijnzone
Lid AB RDOG
Lid DB SP71


Wethouder Willem Joosten

Overig:
VOF Joosten
T.H.O.D.N. Simon Lévelt


Wethouder Rik van Woudenberg (D66)

Aansluitend bij functie:
Lid AB Omgevingsdienst West-Holland

Overig:
Eigenaar van Banjaard 213 BV (personal BV, geen activiteiten)
Mede-eigenaar van Graanit (passief)
Voorzitter Stichting Petje af Rotterdam-Noord
Penningmeester D66 Zuidplas
Penningmeester D66 Zuid-Holland
Lid Raad van Toezicht Scholen Groep Holland (bezoldigd)


Gemeentesecretaris Herman Romeijn

Bestuurslid stichting muziekpaviljoen Bodegraven-Reeuwijk
Politievrijwilliger bij de Nationale Politie, eenheid Den Haag