BekendmakingAangevraagd APV-vergunningen 13 maart 2019

Aangevraagd apv-vergunningen

Kerkwijk

Organiseren van Kindervrijmarkt Oude Dorp Koningsdag op 27 april 2019 van 10.00 uur en 16.00 uur
Locatie: o.a.Kastanjelaan, Eikenlaan, Hoofdstraat, Lindelaan, Kerklaan
Datum aanvraag: 28 februari 2019

De aanvraag ligt 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

Informatie