BekendmakingAangevraagd omgevingsvergunning dakopbouw Ockenrode 12

Aangevraagde omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp ontvingen de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning:

Wijk Ouderzorg

plaatsen van een dakopbouw op de woning

Locatie                        :           Ockenrode 12

Datum ontvangst        :           26 oktober 2011

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Ockenrode 12  Leiderdorp Nederland