BekendmakingAangevraagde APV vergunningen standplaatsverlening

Winkelhof
Verlengen van de standplaatsvergunning voor 2018 voor de verkoop van brood en banket op zaterdag
Locatie: plein Statendaalder
Datum aanvraag: 10 oktober 2017

Verlengen van de standplaatsvergunning voor 2018 voor de verkoop van delicatessen (olijven, noten en zuidvruchten) op vrijdag
Locatie: plein Statendaalder
Datum aanvraag: 10 oktober 2017

Verlengen van de standplaatsvergunning voor 2018 voor de verkoop van aardappelen, groenten en fruit op vrijdag
Locatie: plein Statendaalder
Datum aanvraag: 10 oktober 2017

Verlengen van de standplaatsvergunning voor 2018 voor de verkoop van Vietnamese snacks op vrijdag
Locatie: plein Statendaalder
Datum aanvraag: 11 oktober 2017
De aanvragen liggen 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Statendaalder   Leiderdorp Nederland