BekendmakingAangevraagde APV-vergunning aanvraag seizoenstandplaatsvergunning verkoop kerstbomen

Winkelhof
Aanvraag seizoenstandplaatsvergunning voor de verkoop van kerstbomen in de maand december 2015
Locatie: plein Statendaalder
Datum aanvraag: 30 augustus 2015

De aanvragen liggen 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Statendaalder   Leiderdorp Nederland