BekendmakingAangevraagde APV-vergunning collectevergunning periode medio mei 2017 door Stichting Dierentehuizen Leiden en omstreken

Heel Leiderdorp
Collectevergunning in de periode van 14 t/m 20 mei 2017 door Stichting Dierentehuizen Leiden en omstreken
Locatie: Leiderdorp
Datum aanvraag: 4 februari 2016

De aanvragen liggen 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op    Leiderdorp Nederland