BekendmakingAangevraagde APV-vergunning incidentele standplaatsvergunning plaatsen KPN Unit

Winkelhof
Incidentele standplaatsvergunning voor het plaatsen van een KPN Unit in de periode van 11 januari tot en met 8 februari 2016
Locatie: plein Statendaalder (zijde Engelendaal)
Datum aanvraag: 19 november 2015

De aanvragen liggen 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Statendaalder   Leiderdorp Nederland