BekendmakingAangevraagde APV-vergunning incidentele standplaatsvergunning uitgifte vlees

Kalkhaven
Incidentele standplaatsvergunning voor de uitgifte van vlees op woensdag 23 september 2015 of donderdag 24 september 2015
Locatie: parkeerplaats einde Boomgaardlaan
Datum aanvraag: 19 augustus 2015

De aanvragen liggen 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Boomgaardlaan   Leiderdorp Nederland