BekendmakingAangevraagde APV-vergunning incidentele standplaatsvergunning verkoop stroopwafels door Scouting Van der Does Liethorp

Winkelhof
Incidentele standplaatsvergunning voor de verkoop van stroopwafels door Scouting Van der Does Liethorp op zaterdag 12 maart 2016
Locatie: Plein Statendaalder
Datum aanvraag: 13 januari 2016

De aanvragen liggen 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Plein Statendaalder   Leiderdorp Nederland