BekendmakingAangevraagde APV-vergunning incidentele standplaatsvergunning verkoop stroopwafels door Scouting Van der Does Liethorp

Leiderdorp
Incidentele ventvergunning voor de verkoop van stroopwafels door Scouting Van der Does Liethorp op zaterdag 12 maart 2016
Locatie: heel Leiderdorp
Datum aanvraag: 13 januari 2016

De aanvragen liggen 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op    Leiderdorp Nederland