BekendmakingAangevraagde APV-vergunning innemen standplaats Chinees Indisch Restaurant Indrapoera op Koningsdag

Kerkwijk
Innemen van een standplaats voor Chinees Indisch Restaurant Indrapoera op Koningsdag van 12:00-17:00 uur
Locatie: Hoofdstraat 13-15
Datum ontvangst: 16 maart 2016

De aanvragen liggen 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Hoofdstraat   Leiderdorp Nederland