BekendmakingAangevraagde APV-vergunning ontheffing plaatsen kampeermiddel november/december 2016

Vogelwijk
Ontheffing voor het plaatsen van een kampeermiddel in november en december 2016
Locatie: parkeerplaats Kwikstaartplein
Datum aanvraag: 18 november 2015

De aanvragen liggen 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Kwikstaartplein   Leiderdorp Nederland