BekendmakingAangevraagde APV-vergunning organisatie jubileumconcert

Ouderzorg

Organiseren van een jubileumconcert op 5 juli 2015

Locatie park de Houtkamp

Datum ontvangst: 22 april 2015

De aanvragen liggen 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Van Diepeningenlaan   Leiderdorp Nederland