BekendmakingAangevraagde APV-vergunning organisatie rommelmarkt

Elizabethhof

Organiseren van een rommelmarkt op 20 juni 2015

Locatie: Elizabethhof 5

Datum ontvangst: 15 april 2015

De aanvragen liggen 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Elizabethhof 5  Leiderdorp Nederland