BekendmakingAangevraagde APV-vergunning organiseren Asopos de Vliet Roeidriekamp

Driegatenbrug
Organiseren van de Asopos de Vliet Roeidriekamp op 4 juni 2016
Locatie: Zijlstroom 137/Dwarswatering
Datum aanvraag: 16 maart 2016

De aanvragen liggen 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Zijlstroom 137  Leiderdorp Nederland en op Dwarswatering   Leiderdorp Nederland