BekendmakingAangevraagde APV-vergunning organiseren circusvoorstellingen (zonder wilde dieren)

Winkelhof

Organiseren van een circusvoorstellingen (zonder wilde dieren) op:

  • 15 augustus 2016 van 16:00 – 21:00 uur,
  • 16 augustus 2016 van 16:00 – 21:00 uur,
  • 17 augustus 2016 van 16:00 – 18:00 uur.

Locatie: Statendaalder

Datum ontvangst: 3 juli 2016

De aanvraag ligt 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Statendaalder   Leiderdorp Nederland