BekendmakingAangevraagde APV-vergunning organiseren Dag van het Park

Ouderzorg
Organiseren van de Dag van het Park op 29 mei 2016
Locatie: Park De Houtkamp
Datum aanvraag: 30 november 2015

De aanvragen liggen 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op De Houtkamp   Leiderdorp Nederland