BekendmakingAangevraagde APV-vergunning organiseren Leiden Marathon op zondag 22 mei 2016

Leiderdorp
Organiseren Leiden Marathon op zondag 22 mei 2016
Locatie: Leiderdorp
Datum aanvraag: 4 februari 2016

De aanvragen liggen 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op    Leiderdorp Nederland