BekendmakingAangevraagde APV-vergunning organiseren Mid Zomer Loop op vrijdag 17 juni 2016

Leyhof/Bloemerd
Organiseren van de Mid Zomer Loop op vrijdag 17 juni 2016
Locatie: in en om sportpark De Bloemerd en Leyhof
Datum aanvraag: 7 maart 2016

De aanvragen liggen 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op De Bloemerd   Leiderdorp Nederland