BekendmakingAangevraagde APV-vergunning organiseren Molen- en Merentocht

Leiderdorp
Organiseren van de Molen- en Merentocht in 2015/2016
Locatie: Dwarswatering en de Does
Datum ontvangst: 19 december 2015

De aanvraag ligt 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Dwarswatering   Leiderdorp Nederland