BekendmakingAangevraagde APV-vergunning organiseren musical

Ouderzorg
Organiseren van een musical op 10 t/m 12 december 2015
Locatie: Scheppingskerk, van Poelgeestlaan 2
Datum ontvangst: 21 oktober 2015

De aanvragen liggen 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Van Poelgeestlaan 2  Leiderdorp Nederland