BekendmakingAangevraagde APV-vergunning parkeerontheffing botenwagens tijdens Roeidriekamp

Driegatenbrug
Ontheffing voor het parkeren van de botenwagens tijdens de Roeidriekamp
Locatie: Zijlstroom ter hoogte van huisnrs.73 t/m 135
Datum aanvraag: 16 maart 2016

De aanvragen liggen 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Zijlstroom   Leiderdorp Nederland